Solenergi

Solceller och solfångare tar emot solstrålar och omvandlar dem till respektive elektricitet eller värme. På Energimyndighetens webbplats kan du läsa mer om solceller och solpaneler. 

Sedan 1 augusti 2018 krävs inte längre bygglov för att montera solfångaren eller solpaneler på en byggnad som finns inom ett detaljplanerat område. Ägaren måste följa den gällande detaljplanen samt solfångarna eller solpanelerna måste följa byggnadens form.

Bygglov krävs dock fortfarande för solcellsanläggningar inom områden eller på byggnader som är särskilt värdefulla från kulturhistorisk, historisk, konstnärlig eller miljömässig synpunkt. Dessutom krävs bygglov för sådana åtgärder i anslutning till områden samt inom områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats