Bredband och IT

I Vallentuna kommun har vi ett neutralt och öppet nät.

Tillgången till en digital infrastruktur är i dag ett viktigt led i samhällsutvecklingen. Många aktörer satsar på att bygga ut med fiberkabel för att på så sätt öka bredbandskapaciteten för invånare, företagare och övriga intressenter. Bredband är idag en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, vatten, avlopp och elnät.

Samhällsutvecklingen går också mot alltmer kapacitetskrävande elektroniska tjänster. Tillgång till höghastighetsnät skapar förutsättningar för att använda digitala tjänster, bedriva individanpassad välfärd, effektiv vård och omsorg samt modern undervisning inom IT-pedagogik i skolor och förskolor.

Utbyggnad och leverantörer

Vallentuna kommun har en marknadsdriven bredbandsutbyggnad och vi arbetar för att bidra till ett neutralt och öppet stadsnät under fri konkurrens.  Det ger tjänsteleverantörerna möjlighet att erbjuda lägre priser för allmänhet, offentlig verksamhet och företag.

Infrastrukturen för fibernätet ägs, drivs, utvecklas och förvaltas av marknadens aktörer. Tack vare öppenheten i nätet är olika tjänsteleverantörer, till exempel Bahnhof, Bredband2, Alltele, Teknikbyrån, Telenor och Tele2 välkomna att erbjuda invånarna sina tjänster för bland annat internet, TV och telefoni. Utbyggnad ska ske i alla delar av kommunen och ge tillgång till ett brett utbud av tjänster till marknadsmässigt pris.

Fibernät för kommunala verksamheter

Vallentuna kommuns egna verksamheter är sammanvävda via fiberkabel. Den höga prestandan ger möjlighet till en snabb kommunikation mellan skolor, förskolor, vårdenheter och annan verksamhet. Företaget IP-Only äger, utvecklar, sköter drift och förvaltar nätet till kommunala verksamheter. Kommunen hyr fiberkabel till ca 68 olika kommunala verksamheter. Eftersom verksamheter förändras eller utökas sker löpande utbyggnad. 

Fibernät för privatpersoner

Det är viktigt att så många invånare som möjligt har tillgång till bredband av hög kvalitet, oavsett vart man bor. Är du som privatperson intresserad av fibernät? Har ditt företag behov av snabb uppkoppling till internet? Är du fastighetsägare och vill kunna erbjuda dina hyresgäster möjlighet till framtidens bredbandsteknik? Kontakta i första hand de olika operatörerna, se nedan för mer information.

För dig som har bredband via TV-uttaget

Har du bredband via TV-uttaget i din bostad kan du kontakta olika operatörer och ta reda på vilka av deras bredbandstjänser du kan få på just din adress.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats