Hälsoskydd

Hälsoskydd är det förebyggande arbete som görs för att undvika att människor får besvär eller blir sjuka av miljön.

Kommunens miljöavdelning har regelbundet tillsyn av exempelvis förskolor, restauranger, caféer och hygieniska verksamheter som exempelvis fotvårdssalonger. Vid tillsynen kontrollerar de att verksamheterna följer den lagstiftning som finns inom området.

Självservice

Miljöavdelningen har tillsyn inom hälsoskyddsområdet. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats