Start / Bygga, bo och miljö / Lantmäteri, mätning, kartor / Adresser och namnsättning

Adresser och namnsättning

Kommunen beslutar om nya adresser och registrerar dessa i Lantmäteriets fastighetsregister. Om du ska bygga ett hus behöver du kontakta kommunen för att få en adress till ditt nya hem. När du flyttar behöver du göra en adressändring hos Skatteverket.

För att söka efter gällande adresser i Vallentuna kan du använda vår kommunkarta.

Öppna Kommunkartan med adresspunkter
Om du klickar på en adresspunkt i kartan visas den fullständiga adressen.

Självservice

Här hittar du blankett för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret. Här finns också länk till hur du gör en flyttanmälan hos Skatteverket.

 

Mer information

Adresser

En adress består oftast av ett vägnamn med tillhörande vägnummer. På landsbygden används även så kallade byadressområden istället för vägnamn. Om nya hus byggs där det inte finns något ledigt nummer lägger man till en bokstav efter numret, till exempel 15A och 15B.

Alla entréer till byggnader där det bor människor, eller där det bedrivs verksamhet, ska ha en unik adress. Detta är mycket viktigt för att räddningstjänst, taxi och andra besökare ska hitta fram. Fastighetsägaren ansvarar för att skylta upp adressnumret på huset. Skyltning av väg- och ortnamn ansvarar väghållaren för. 

Behöver du en ny adress?

Om du som fastighetsägare skapar en ny bostad som saknar adress behöver du anmäla detta till kommunen. Detta gäller om du ska bygga hus på en tomt som helt saknar adress, men även om du uppför en additionsbostad eller  ska hyra ut en del av ditt hus. Kontakta kontaktcenter om du saknar adress.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. I lägenhetsregistret finns ingen uppgift om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet.

Det är kommunerna som uppdaterar och ajourhåller registret, samt beslutar om nya lägenhetsnummer. Du som äger flerbostadshus, eller ett småhus med mer än en lägenhet, är skyldig att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar i ditt lägenhetsbestånd. Detta görs enklast i samband med hantering av bygglovet. Fastighetsägaren är också skyldig att informera de boende om lägenhetsnumren, och anslå dem i byggnaden.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningars lägenhetsförteckningar, som ibland också kallas lägenhetsregister.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på Lantmäteriets webbplats: 

Lantmäteriets webbplats

 

Namnsättning

Kommunen sätter namn på vägar, torg, parker, kommundelar samt på kommunala byggnader och anläggningar. För att hitta bra namn har kommunen en särskild namnberedning som består av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om nya namn efter förslag från namnberedningen.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats