Ventilation

Fungerande ventilation är viktigt för ett bra inomhusklimat.

Fastighetsägaren ska se till att ventilationssystemet besiktigas regelbundet enligt de intervall som anges av Boverket.

För en- och tvåbostadshus gäller att funktionskontroll av ventilationssystemet måste göras innan det tas i bruk, eller om ett befintligt system byggs om. I övrigt behövs ingen återkommande besiktning. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns riktvärden för luftomsättning. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats