Start / Bygga, bo och miljö / Byggprojekt och större utvecklingsområden

Byggprojekt och större utvecklingsområden

Vallentuna har ett centralt läge mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda. Vallentuna är en växande kommun och stora satsningar görs på infrastruktur och bostadsbyggande.

Här kan du läsa mer om Vallentunas byggprojekt och kommunens större utvecklingsområden.

Centrala Vallentuna tätort

Vallentuna Centrum och området kring Vallentuna station kommer att utvecklas till en sammanhållen kärna med starka småstadskvaliteter.

Bebyggelsen och gatorna på båda sidor om Roslagsbanan ska kopplas samman för att stärka helheten. 

 

Läs mer om utvecklingen och byggprojekt i Vallentuna tätort

Illustration

Friluftsstadsdelen Kristineberg

Kristineberg i anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas till en stadsdel med totalt cirka 1700-1800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum.

Stadsdelen kommer ha nära till kollektivtrafik och bestå av varierande bostadskvarter som knyts ihop med en stadsmässig huvudgata. 

Läs mer om Kristineberg

Illustration

Lindholmen

Lindholmen kommer under de närmaste åren att utvecklas till en tätort med flera nya bostadsområden samt förbättrad kommunal och kommersiell service.

I de centrala delarna av Lindholmen planeras det för tätare bebyggelse i form av flerbostadshus samt radhus. Längre från stationen kompletteras bebyggelsen
främst av villabebyggelse.

Läs mer om Lindholmen

Illustration
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats