Skogsbete

Skogsbete ger fördelar för miljön, marken binder kol vilket bromsar koldioxidutsläpp. Skogsbete bidrar även till att öka den biologiska mångfalden i skogen.

Nya hagar för 4H-gården

Vallentuna kommun kommer i samarbete med Vallentuna 4H-gård att sätta upp två nya hagar för häst och får i det större skogsområdet i Ekeby. Vallentuna 4H-gård har behov av mer betesmark för häst och får för att verksamheten ska kunna fortsätta att utvecklas. Mer mark ger 4H-gården bättre möjlighet att bevara gamla lokala arter som idag finns på gården bland annat roslagsfår och lantbrukshästar. 

Två hagar

Två hagar kommer att byggas, en i norr och en i söder. Den norra hagen är för häst och den södra för får. Antalet djur är 4-5 hästar och 4-8 får.

karta över två hagarna

Stängsel

Hagarna kommer att vara stängslade. I norra hagen där vi planerar att ha hästar kommer vi sätta upp elstängsel. Elstängslet är ofarligt för människor och djur, även husdjur som hund och katt. Längs med gångvägen kommer stängslet vara placerat närmare än på andra håll för att skapa ett naturligt möte med djuren i närmiljön. Fårhagen i söder kommer man kunna gå in i, däremot av säkerhetsskäl inte i hästhagen i norr, när denna är i bruk.

Samverkan

Vallentuna 4H är mycket uppskattad av kommunens invånare. Vi sätter därför stort värde vid att ha kvar verksamheten och ge den goda förutsättningar att kunna utvecklas på ett lämpligt sätt. Samtidigt ger betet fördelar för miljön och bidrar till att öka den biologiska mångfalden i skogen.

Hänsyn till närboende

Kommunen och 4H-klubben strävar efter att hitta en god balans i mötet mellan djur och människa. Det kommer därför vara ett avstånd om minst 30 meter till hagarna från närmaste fastighetsgräns .

När är det tänkt att börja?

Under våren 2024 kommer området börja användas. Tills dess sätter vi upp stängsel och bygger stättor (trappor över stängslet) för passage genom fårhagarna i söder.

Har du frågor?

  • Frågor som rör inrättandet av hagarna, miljöfrågor, synpunkter eller frågor i allmänhet om skogsbetet kan skickas till:  kommun@vallentuna.se.
  • Frågor som rör djuren och verksamheten kan skickas till: vallentuna@4h.se.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats