Mättjänster

Av kart- och mätavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen kan du få hjälp med att göra olika typer av mätningar, exempelvis att markera tomtgränser eller lägesmarkering vid nybyggnation.  

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats