Mättjänster

Av kart- och mätavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen kan du få hjälp med olika typer av mätningar, exempelvis husutstakning och lägeskontroll vid nybyggnation, eller gränsutvisning av tomtgränser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats