Start / Bygga, bo och miljö / Avfall och återvinning / Hushållsavfall och latrin

Hushållsavfall och latrin

Hushållsavfall och latrin hämtas av PreZero Recykling AB på uppdrag av Vallentuna kommun. De ansvarar även för kundtjänst och fakturering.

Hämtning sker normalt veckovis eller varannan vecka. Normalt hämtas hushållsavfallet mellan kl. 06 och 17, i vissa fall fram till kl. 22.

Fastigheter med fritidsabonnemang får hämtning under perioden vecka 17-42.

Du som har ett eget abonnemang kan även beställa kostnadsfri hämtning av elfall, vitvaror, grovavfall och trädgårdsavfall. Det kan göras kostnadsfritt upp till två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus. För mer information om avgifter för olika typer av abonnemang, tilläggsavgifter, hämtningsintervall och kärlstorlekar m.m., se avfallstaxan nedan.

PreZeros kundtjänst kan hjälpa dig med frågor kring ditt abonnemang, extra beställning, utebliven hämtning m.m.

Telefon: 08-519 333 00 (talsvar, tryck 3 för Vallentuna)

E-post: vallentuna.se@prezero.com

Mer information om hämtning

Latrin - hämtning av kärl

Latrin kan antingen hämtas eller komposteras. Latrinhämtning är obligatorisk om du inte har en latrinkompost på din fastighet.

Hämtning av latrin sker var fjärde vecka. Latrinkärlet ska ställas ut kl. 06 måndag morgon i hämtningsveckan. För fastigheter med fritidsabonnemang sker latrinhämtning under perioden maj - oktober (vecka 20 - vecka 40).

Entreprenören tillhandahåller engångskärl.

Tretton stycken kärl erhålls för permanentboende. Sex stycken kärl erhålls för fritidsboende.

När du har förbrukat kärlen som ingår i ditt abonnemang, måste du själv ringa entreprenörens kundtjänst för att beställa fler.

Latrinkärlet ska ställas vid tomtgränsen eller vid sopkärlet om detta är placerat vid tomtgränsen. Underlaget ska vara torrt så att risk för läckage inte uppstår. Kärlet ska ställas ut till måndag morgon, kl. 06 i hämtningsveckan. Kärlet ska vara väl tillslutet. Kärlet skall inte placeras i plastsäck.

Latrinkompost

Vill du veta mer om hur man ordnar en latrinkompost, kan du kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ritning skall bifogas ansökan som visar anläggningens/anläggningarnas placering i förhållande till byggnader, tomtgränser, vattentäkter och vattendrag.

Hämtning av elavfall och vitvaror

Småhus och fritidshus som har eget abonnemang kan få hämtning av elavfall, även kyl och frys, vid fastighetsgränsen utan särskild avgift. För permanentboende hämtas elavfall två gånger per år, och för fritidsboende en gång per år. För mer information angående hämtning av elavfall kontakta entreprenören. 

Hushållen kan själva lämna elavfall avgiftsfritt vid SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby och Löt.

Hämtning av grovavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av grovavfall i avgiften. Hämtning av grovavfall sker två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidsboende enligt kommunens avfallstaxa.

Varje hushåll får lämna max 2 m3 grovavfall per hämtning. Hämtning förutsätter att avfallet är sorterat i rent brännbart grovavfall respektive icke brännbart/blandat grovavfall och är packat, fördelat och uppmärkt enligt renhållarens anvisningar. Grovavfallet skall vara placerat vid fastighetens infart eller på annan för hämtningsfordonet lättillgänglig plats. Du beställer hämtning genom att ringa entreprenörens kundtjänst.

Småhus och fritidshus kan beställa extra hämtning av max 2 m3 grovavfall mot avgift enligt avfallstaxa. Entreprenören hämtar max 2 m3 per hämtning. 

Grovavfall är tunga eller skrymmande saker som inte är lämpliga att lägga i vanliga sopkärl. Det kan vara exempelvis trasiga möbler, leksaker, cyklar eller barnvagnar.

Trädgårdsavfall, bygg- och rivningsavfall, elavfall, bildäck eller andra bildelar räknas däremot inte som grovavfall. 

Hushållen har också möjlighet att själva lämna grovavfall avgiftsfritt hos SÖRAB:s återvinningscentraler i Hagby eller Löt.

Företag kan lämna grovavfall på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler mot avgift. Företagskortet behövs som betalning.

Hämtning av trädgårdsavfall

För småhus med eget abonnemang ingår hämtning av trädgårdsavfall i avgiften. Du kan beställa kostnadsfri hämtning av trädgårdsavfall två gånger per år för permanentboende och en gång per år för fritidshus enligt kommunens avfallstaxa.

Hämtning av trädgårdsavfall sker separat från hämtning av annat grovavfall och under förutsättning att avfallet är packat, fördelat och uppmärkt enligt renhållarens anvisningar.

Att tänka på vid hämtning

  • Hämtningsperioden för trädgårdsavfall är april-november.

  • Trädgårdsavfallet ska ligga i komposterbara säckar av papper (max 160 l). Papperssäcken får inte ha en plastad insida. Godkända säckar kan köpas i handeln.

  • Du kan lämna max 20 stycken papperssäckar per hämtning.

  • Papperssäcken får ha maxlängden 120 cm med omkretsen 100 cm och väga max 15kg. Säck och snöre eller liknande som används vid förslutning eller emballering skall kunna brytas ned vid kompostering.

Extra hämtning av trädgårdsavfall

Extra hämtning av trädgårdsavfall kan beställas mot en särskild avgift. Kontakta entreprenörens kundtjänst för beställning av extra hämtning av trädgårdsavfall. För stora mängder trädgårdsavfall kan man även beställa en container.

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentral

Hushållen får lämna trädgårdsavfall avgiftsfritt på återvinningscentralerna i Hagby och Löt. Trädgårdsavfallet ska sorteras som återvinning till kompost eller bränsleflis.

I avdelningen för kompost kan du till exempel lämna löv, gräsklipp, rabattrens, fallfrukt, hö och halm, mindre kvistar och grenar. Som bränsleflis räknas kvistar och grenar som är större än 1 cm i diameter. Större stubbar, stockar och rötter tas endast emot på Löt återvinningscentral.

Hämtning av trädgårdsavfall på abonnemang

Hämtning av trädgårdsavfall i 370-liters kärl är möjlig att få på abonnemang under perioden april-november. 16 hämtningar ingår under perioden. Ett abonnemang kostar 943 kronor inklusive kärlhyra och moms.

Observera att stubbar och rötter endast kan lämnas på Löt återvinningscentral.

Kontakta PreZero på 08-519 333 00 eller vallentuna.se@prezero.com för mer information.

 

Hämtning av matavfall

För småhus hämtas varannan vecka (för samfälligheter/småhusområden med gemensam hämtning kan hämtning ske oftare). Under månaderna juni, juli och augusti hämtas matavfall varje vecka. 

Vad gäller om jag har tillfälliga extrasopor?

Tillfälliga extrasopor ska alltid föranmälas till entreprenören. 

Var ska mitt sopkärl stå vid hämtning?

Sopkärlet ska vara utrullat till fastighetsgränsen före kl. 06, max två meter från den plats där sopbilen stannar, med hjulen och handtaget vända mot sopbilen. Om avståndet är mer än två meter måste du betala ett särskilt avståndstillägg.

Hjälp din sophämtare i vinter

• Skotta och sanda vid ditt avfallskärl.

• Ta bort snö som ligger på kärlets lock.

• Sanda mellan gatan och kärlet.

• Skotta en rymlig passage i snövallen så att det går att komma fram.

• Blockera inte vändplatser med uppställda bilar, det hindrar sopbilen från att komma fram.

• Placera kärlet med handtaget och hjulen mot gatan, max två meter från den plats där sopbilen stannar.

• Ställ ut kärlet senast kl. 06 på hämtningsdagen.


Om ditt kärl inte har tömts inom 24 timmar från ordinarie tömning,
kontakta entreprenörens kundtjänst på telefon 08-519 333 00.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats