Adresser och namnsättning

Varje adress måste vara unik för att räddningstjänst, taxi, färdtjänst, leveransbilar med flera ska kunna hitta rätt. Adresser används även som bas i GPS-navigatorer för transportplanering.

För att underlätta för alla att hitta rätt bör adressnumret skyltas upp på huset eller vid infartsväg. Det är fastighetsägaren som ansvarar för skyltning. Skyltning av väg och ortnamn ansvarar väghållaren för.

Nya och ändrade adresser (belägenhetsadresser) läggs in i lantmäteriets fastighetsregister/adressdelen. Det är kommunen som underhåller detta register.

Självservice

Här hittar du blankett för ajourhållning av lägenheter till lägenhetsregistret. Här finns också länk till hur du gör en flyttanmälan hos Skatteverket.

 

Adresser

För att söka efter gällande adresser i Vallentuna kan du använda tomtkartan.

Öppna tomtkartan

En adress (belägenhetsadress) består oftast av ett vägnamn med tillhörande vägnummer. På landsbygden används även så kallade byadressområden istället för vägnamn. Om nya hus byggs och inget nummer finns reserverat kan man lägga till en bokstav, till exempel 15A och 15B.

Kommunen ansvarar för att besluta om och registrera adresser. Alla entréer till byggnader där det bor människor, eller där det bedrivs verksamhet, ska ha en unik adress. Detta är mycket viktigt för att räddningstjänst, taxi och andra besökare ska hitta fram. Fastighetsägaren ansvarar för att skylta upp adressnumret på huset/brevlådan eller vid infartsvägen. Skyltning av väg- och ortnamn ansvarar väghållaren för.

 

Behöver din fastighet en ny adress?

Om du som fastighetsägare skapar en ny bostad som saknar adress behöver du anmäla detta till kommunen. Det gäller exempelvis om du uppför ett Attefallshus för uthyrning, eller om du ska hyra ut en del av din bostad och denna uthyrningsdel har en egen entré.

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. I lägenhetsregistret finns ingen uppgift om vem som äger, hyr eller bor i en lägenhet.

Det är kommunerna som uppdaterar och ajourhåller registret, samt beslutar om nya lägenhetsnummer. Du som äger flerbostadshus, eller ett småhus med mer än en lägenhet, är skyldig att lämna uppgifter till kommunen vid förändringar i ditt lägenhetsbestånd. Detta görs enklast i samband med hantering av bygglovet. Fastighetsägaren är också skyldig att informera de boende om lägenhetsnumren, och anslå dem i byggnaden.

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningars lägenhetsförteckningar, som ibland också kallas lägenhetsregister.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på Lantmäteriets webbplats: 

Lantmäteriets webbplats

 

Namnsättning

Kommunen sätter namn på vägar, torg, parker, kommundelar samt på kommunala byggnader och anläggningar. För att hitta bra namn har kommunen en särskild namnberedning som består av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen. Kommunstyrelsen fattar sedan beslut om nya namn efter förslag från namnberedningen.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats