Allemansrätten

Allemansrätten är unik och gör så att vi alla fritt får möjlighet att röra oss i naturen. Den ger oss både rättigheter och skyldigheter – att inte störa och förstöra.

Vi är många som vistas i naturen och det ställer höga krav på att alla visar hänsyn och är försiktiga om våra naturtillgångar. En del av vår natur är mycket värdefull och i våra attraktiva rekreationsområden och sjönära naturreservat finns unika växter och djurarter, som riskerar att försvinna. Hänsyn ska även visas mot markägare och andra som besöker vår natur.

Det finns även lagar som styr vad du får göra och inte får göra i naturen. Ett exempel är att all körning med motorfordon i naturen är förbjuden enligt lag. Kommunen arbetar med att informera om detta genom att sätta upp skyltar och vid behov göra polisanmälan.

Ryttare och cyklister bör vara extra försiktiga så att inte marken och naturmiljön tar skada.

Det är också viktigt att ta hänsyn till de vilda djuren. Mellan den 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur. De riskerar då att stöta på djur som vill försvara sina revir, däribland varg.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats