Vallentunas landsbygder

Vallentuna kommun har en stor landsbygd med cirka 8000 boende på landsbygderna och i de mindre orterna Lindholmen, Karby och Brottby, Kårsta, Ekskogen samt Frösunda.

Det centrala läget mitt i storstadsregionen Stockholm – Uppsala och närheten till Arlanda skapar drivkrafter för att bo, verka och leva i Vallentuna. Roslagsbanan och bussarna på E18 ger tillgång till både lugnet och storstadspuls.

I Sverige, och även i Vallentuna finns olika landsbygdsområden, därför används ordet landsbygder. 

Närbild på händer som skördar en tomat.

Innovativt entreprenörskap

Här finns generationer av företagare och nya entreprenörer, alla med stort lösnings- och samarbetsfokus. Allt från unika upplevelser till närproducerade livsmedel med stort fokus på hållbarhet.

Används vid kommunikation om Landsbygdsstrategin endast.

Tillsammans ger utveckling

Utvecklingen ska ske i samklang med lokal utveckling och med landsbygdernas kvaliteter, såsom exempelvis öppna landskap, kulturmiljöer, tysta miljöer, natur, jordbruk och djurhållning.

Pojke går med sin cykel på landsväg.

Trygga mötesplatser

Generellt känner sig invånarna mer trygga på landsbygderna än i orterna, men behov finns av fler mötesplatser och aktiviteter som tillgodoser olika intressen och åldrar.

Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Lokal utveckling och landsbygdsutveckling handlar i grunden om samverkan mellan det offentliga, det privata och det ideella för att samlat och tillsammans utveckla lokalsamhällen. Är du intresserad av att söka finansiering genom leadermetoden? Det kommer från våren 2023 vara möjligt att ansöka om projektmedel från Upplandsbygd.

Läs mer om Leader

Bild på en chilifrukt

Föreningsstöd

Vallentuna kommun stödjer föreningarna i kommunen på flera olika sätt. Bland annat kan föreningar hyra våra lokaler till billigare pris. Det finns också bidrag att söka.

Läs mer

Personer som figurerar i olika typer av föreningssammanhang

En man står och grillar grönsaker.

Närhet till allt

Fantastisk natur och en levande bygd samtidigt med närhet till skolor, vård, till jobben, friluftslivet och stadens utbud av kultur, nöjen, affärer, restauranger och mycket mer.

Friluftsliv I Vallentuna; Lilla Harsjön

Meningsfull fritid

Vandringsleder och skidspår, ridstigar, MTB-banor, naturisar och isbanor. Vallentuna har ett starkt föreningsliv och människor som håller ihop samhället och bygger upp en stark förankring och stolthet till platsen.

Roslagsbanan vid Lindholmen station.

Resa hållbart

Med bra och snabba kommunikationer är du inte långt från "civilisationen". Genom Roslagsbanan och bussar finns ett stabilt stomnät som även utvecklas.

Vår landsbygdsstrategi

För att kunna prioritera och driva kommunens arbete med landsbygdsfrågor på ett samlat sätt har vi tagit fram en landsbygdsstrategi. Landsbygdsstrategin tar fasta på Vallentunas strategiska läge och landsbygdernas kvaliteter samtidigt som det handlar om att ta tillvara på den lokala utvecklingen.

Läs landsbygdsstrategin

Flicka håller flera grönsaker i famnen
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats