Lantmäteri

Det är Lantmäteriet i Stockholms län som har hand om lantmäterifrågorna i Vallentuna kommun. 

Till Lantmäteriet kan du exempelvis vända dig om du behöver hjälp med att stycka av en tomt eller på andra sätt förändra fastighetsgränser. Det är också till Lantmäteriet du vänder dig med din ansökan om lagfart för att registrera dig som ägare av en fastighet.

Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet har uppgifter om lagfaren och taxerad ägare till fastighet. De har även hand om ansökningar om lagfart, inskriv­ning av servitut och inteckningar av pantbrev.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats