Smittskydd

Miljöavdelningen ansvarar för sådan smittspridning som kallas "objektburen smitta". Det innebär att smittan överförs till människor från föremål.

Vi kontrollerar kommunens livsmedelsanläggningar så att den som driver verksamheten arbetar smittförebyggande. Vi följer även upp fall där personer misstänkts ha blivit sjuka av mat. Målet är att man inte ska riskera att bli sjuk av att mat som säljs och serveras i kommunen.

Vi arbetar även med tillsyn av andra verksamheter där det finns risk att smitta sprids via objekt, exempelvis fastigheters vattensystem, allmänna bassängbad, förskolor, idrottsanläggningar och tatuerare.

Utöver det arbetar vi med uppföljning av till exempel legionella som sprids med jord och salmonella hos katter. I vissa fall är vi ansvariga för smittspårningen. Det sker alltid i nära samarbete med Smittskydd Stockholm.

Miljöavdelningen arbetar inte med smittor som sprids mellan människor.

Covid

Under covidpandemin har miljöavdelningen ansvarat för tillsyn på restauranger. Övrig tillsyn har skötts av länsstyrelsen. Då de särskilda reglerna om covidåtgärder har avskaffats, har miljöavdelningen inte längre någon tillsyn gällande covid.

Legionella

Legionellabakterien kan orsaka två typer av sjukdomar: legionärssjuka och pontiacfeber. En vanlig smittväg till människa är via vattenledningssystem och man kan även bli smittad av jord. Man blir sjuk av att andas in aerosoler från vattnet i exempelvis dusch eller bubbelpool, eller att man får i sig små partiklar från jorden. Bakterien trivs bäst i temperaturintervallet 20-45°C. Därför är det viktigt att hålla rätt temperatur i varmvattenberedaren.

Matförgiftning

Se länk nedan för information om hur du anmäler en misstänkt matförgiftning från butik eller restaurang.

Smittor från andra verksamheter än livsmedelsverksamheter

Om du misstänker att det sker objektburen smitta (exempelvis hudinfektioner, magsjuka, svampinfektioner, legionella) från en verksamhet i kommunen ska du kontakta miljöavdelningen. Vi hanterar inte smittor som uppstått hos privatpersoner, om de inte anmälts till oss via sjukvården.

Salmonella hos katt

Läs mer i länken nedan om hur du kan agera om din katt fått salmonella.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats