Start / Bygga, bo och miljö / Samhällsutveckling och hållbarhet

Samhällsutveckling och hållbarhet

Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att bo i. Vi behöver därför tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen. Samhällsutvecklingen går också mot alltmer kapacitetskrävande elektroniska tjänster. Tillgång till höghastighetsnät skapar förutsättningar för att använda digitala tjänster, bedriva individanpassad välfärd, effektiv vård och omsorg samt modern undervisning inom IT-pedagogik i skolor och förskolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats