Start / Bygga, bo och miljö / Samhällsutveckling och hållbarhet

Samhällsutveckling och hållbarhet

Vallentuna ska vara en attraktiv kommun att bo i. Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. Det är ett av kommunens övergripande mål. Vi behöver tänka långsiktigt och hållbart så att även kommande generationer ska kunna leva och må bra i kommunen.

Hållbar utveckling har tre ben:

  • miljömässig eller ekologisk hållbarhet – bevara ekosystem, inte överutnyttja naturresurser och minska utsläpp av ämnen som påverkan miljö och hälsa.
  • social hållbarhet – respekt för mänskliga rättigheter såsom jämlikhet, jämställdhet, demokrati, anständiga arbetsvillkor och rätt till utbildning.
  • ekonomisk hållbarhet – balanserad ekonomisk utveckling som fungerar långsiktigt utan att människor eller miljö tar skada.

Samhällsutvecklingen går mot allt mer kapacitetskrävande elektroniska tjänster. Tillgång till höghastighetsnät skapar förutsättningar för att använda digitala tjänster, bedriva individanpassad välfärd, effektiv vård och omsorg samt modern undervisning inom IT-pedagogik i skolor och förskolor.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats