Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag

I Vallentuna kommun finns många sjöar och vattendrag. Vallentuna tillhör två stora avrinningsområden, Oxundaån och Åkerströmen. En stor del av vattenvårdsarbetet drivs genom vattensamverkan med grannkommunerna.

En sjös avrinningsområde är det landområde där regn- och smältvatten rinner till sjön. Avrinningsområden kan avgränsas i hur stor eller liten skala som helst, allt från en vattenpöl till hela Östersjön.

Kommunens största sjö, Vallentunasjön, sträcker sig till hälften in i Täby kommun. I östra Vallentunas skogar ligger en mängd mindre sjöar, samt Garnsviken – en avsnörd havsvik, som har kontakt med Trälhavet via Åkers kanal i Åkersberga. Mitt emellan Vallentuna centrum och Karby ligger naturreservatet Angarnssjöängen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats