Start / Bygga, bo och miljö / Naturvård och parker / Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag

I Vallentuna kommun finns många sjöar och vattendrag. Storsjön ligger vid Lindholmen men Vallentunasjön är kommunens största sjö. Husa å rinner genom Brottby ut i Garnsviken. I östra Vallentunas skogar ligger flera mindre, orörda skogssjöar.

Rent vatten i sjöar och vattendrag är viktigt för oss människor. Vatten av god kvalitet och kvantitet behövs för dricksvattenförsörjning och lantbruk. Friska vatten ger livsmiljöer för djur och växter samt möjliggör bad, fiske och rekreation för invånare och besökare.

I Vallentuna finns många natursköna platser vid vatten. Upptäck möjligheterna till bad, fiske, naturupplevelser och andra friluftsaktiviteter vid våra sjöar och vattendrag.

Hitta ut till Vallentunas vatten

barn paddlar kanot på Husa å i orange flytväst
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats