Start / Bygga, bo och miljö / Buller och luftkvalitet

Buller och luftkvalitet

Luften i vår närmiljö påverkar både vårt omedelbara välbefinnande och vår hälsa på längre sikt. Dålig eller förorenad luft kan göra oss trötta, sjuka och skapa allergiska reaktioner.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats