Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt, smittförande och brandfarligt. 

Den 1 april 2020 avvecklades samtliga av kommunens fasta miljöstationer och kommer framöver att ersättas med en mobil insamling. Under tiden hänvisar vi hushåll till den mobila återvinningscentralen som besöker Vallentuna varannan vecka.

För turlistan och mer information se:

Mobil återvinningscentral

Farligt avfall lämnar du på en miljöstation eller på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentraler i Vallentuna finns i Löt och Hagby.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats