Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt, smittförande och brandfarligt. Farligt avfall lämnar du på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentraler i Vallentuna finns i Löt, Hagby och Smedby.

Utöver återvinningscentralerna är det möjligt att lämna farligt avfall via de mobila insamlingarna. Lastbilen för farligt avfall och den mobila återvinningscentralen stannar på flera ställen i kommunen under både tisdagar och helgdagar.

För turlistan och mer information se:

Mobil återvinningscentral och lastbil för farligt avfall

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats