Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt, smittförande och brandfarligt. 

Farligt avfall lämnar du på en miljöstation eller på en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentraler i Vallentuna finns i Löt och Hagby.

Miljöstationer i Vallentuna

Brottby

Brottby café, Brottby torg

Centrum

OK/Q8, Vallentuna Motor (bakom tvätthallen)

Kårsta

Kårsta stationsväg, nära Kårsta station

Bällsta

Cirkel K, Gamla Karlbergsvägen 4

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats