Farligt avfall

Farligt avfall är sådant som är giftigt, frätande, ekotoxiskt, explosivt, smittförande och brandfarligt.

Farligt avfall från privatpersoner

Privatpersoner får kostnadsfritt lämna farligt avfall på återvinningscentraler. Närmaste återvinningscentraler för Vallentuna finns i Vallentuna returpark, Löt, Hagby och Smedby. 

Utöver återvinningscentralerna får privatpersoner kostnadsfritt lämna farligt avfall via de mobila insamlingarna. Lastbilen för farligt avfall och den mobila återvinningscentralen stannar på flera ställen i kommunen under både tisdagar och helgdagar.

För turlistan och mer information se:

Mobil återvinningscentral och mobil miljöstation

Viktig information om lustgastuber och andra trycksatta behållare

SÖRAB varnar nu för att en ökande mängd av trycksatta behållare kommer in som till exempel grov- eller elavfall där de då riskerar att explodera i hanteringen eller i ugnarna vid förbränning.

Trycksatta behållare som till exempel behållare med helium, lustgas, gasol och brandsläckare är farligt avfall och ska lämnas till någon av SÖRAB:s återvinningscentraler/Returparken, den mobila återvinningscentralen eller PreZero:s mobila miljöstation.

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter lämnas mot avgift på Hagby mellan kl. 10-15 helgfria vardagar. 

Asbest och tryckimpregnerat trä tas endast emot på Löt.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats