Vallentuna kommun ställer ut nya föreskrifter för avfallshantering

Under perioden 10 juli - 31 augusti 2023 var förslag till lokala avfallsföreskrifter  för Vallentuna kommun utställda för allmänhetens granskning och synpunkter. Avfallsföreskrifterna blev antagna den 4 december 2023 och börjar gälla från den 1 januari 2024. 

Föreskrifterna för avfallshantering beskriver hur avfallet ska sorteras, hämtas och hanteras. De innehåller också bestämmelser om undantag samt anvisningar till avfallsutrymme, hämtningsvägar m.m.

Läs Avfallsföreskrifterna i länken nedan!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats