Lediga tomter

Vallentuna kommun har ingen tomtkö. De tomter som finns till försäljning förmedlas av Jägholm Norrortsmäklarna i Vallentuna.

Den mark som kommunen säljer sker genom så kallad markanvisning eller direktanvisning, i samband med att ett område detaljplaneras. Marken säljs då till olika byggbolag som ställer i ordning större områden med bostäder.

Annekterad/otillåten användning av kommunens mark

Annektera innebär att en privatperson utan tillstånd använder kommunens mark för att utöka sin egen tomt, exempelvis genom placering av staket, studsmattor eller till och med byggnader. Denna utökning kan ha funnits på platsen länge och det är inte alltid säkert att nuvarande fastighetsägare ens vet om att marken används utan tillstånd.

När en sådan annektering upptäcks måste fastighetsägaren ta bort sina saker från kommunens mark. En vanlig fråga som dyker upp då är om det är möjligt att få köpa till den mark som har använts otillåtet – se vidare under Köpa till mark från kommunen?

Kan jag köpa till mark från kommunen?

Kommunen säljer nästan aldrig tillskottsmark till privata bostadstomter. I de flesta fall frågan inkommer handlar det om markområden som är så kallad allmän plats i detaljplanen. Det innebär i praktiken att det inte är tillåtet att använda området som bostadstomt eftersom marken ska vara tillgänglig för allmänheten och kommunen får inte sälja marken. För att det ska vara möjligt att sälja sådan mark krävs då en ändring av detaljplanen.

Kan jag ändra detaljplanen?

Att ändra en detaljplan är en omfattande process som kräver ett politiskt beslut i Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige prövar då hur lämpligt det är att marken övergår från allmänt tillgänglig till privat bostadstomt och berörda grannar har möjlighet att överklaga. Du som privatperson kan ansöka om planbesked för att få besked om kommunens inställning till att ändra en viss detaljplan. Det är den som ansöker om planbesked som betalar för handläggningen av ärendet. Läs mer på länken nedan.

Kan jag hyra marken?

Kommunen kan inte "hyra ut" marken annat än tillfälligt för exempelvis uppställning av en container under ett byggarbete. I flera fall krävs även polistillstånd enligt ordningslagen. Läs mer på länken nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats