Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Köldmedier kan ha en starkt växthusdrivande effekt och kan påverka klimatet. Större anläggningar har därför skyldighet att rapportera hur stora utsläpp som anläggningen ger upphov till. Mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Rapporteringen ska göras senast 31 mars.

Självservice

Här kan du räkna ut hur många koldioxidekvivaltenter din anläggning ger upphov till. Till din hjälp har du listan över olika köldmediers växthuseffekt.

Frågor och svar om köldmedier

Vad räknas som en anläggning?

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§)

När det gäller mobila anläggningar så kan sammanhängande utrustningar räknas som en anläggning, exempelvis ett tåg med sammankopplade vagnar. Rapporteringskravet enligt 15§ i SFS 2016:1128 gäller anläggning som under någon del under året innehållit mer än 14 ton koldioxidekvivalenter. Enskilda fordon som exempelvis en buss räknas som en egen anläggning.

Vem ska rapportera?

Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning (EU 517/2014 art 2.8). Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer, varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör.

Vad ska rapporteras?

Den svenska f-gas förordningen 2016:1128 15§ anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6 ingå i rapporten.

Hur rapporterar jag?

Skicka din rapport via e-tjänsten under självservice, du loggar in med ditt bank-id.

Det går även bra att skicka in med e-post till miljo@vallentuna.se eller post till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats