Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Angrepp av granbarkborre anledning till trädfällning

Angrepp av granbarkborre anledning till trädfällning

Vallentuna kommun har varit tvungna att i omgångar ta bort de gamla fina granarna på kullen vid Rosendalsskolan Norra. Detta på grund av angrepp av granbarkborre.

Vallentuna kommun är enligt lag skyldiga att ta ner träd som angrips när angreppet är stort eller har tendens att sprida sig. Vår förhoppning är att ny vegetation ska växa upp fort, så att skolbarn och andra besökare får njuta av närmiljön.

Granbarkborreangreppen har den senaste tiden ökat på grund av klimatförändringar och på grund av de skogsbruk som bedrivs i Sverige. Kommunen arbetar förebyggande genom ett modernare skogsbruk med kontinuitetsbruk och med naturkultur samt genom att gynna andra trädslag än gran.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats