Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Boka tid för rådgivning av bygglovshandläggare

Boka tid för rådgivning av bygglovshandläggare

Nu finns nya tider att boka med en bygglovshandläggare för att diskutera vad som krävs för ditt nya byggärende. Tider erbjuds varannan tisdag från och med den 24 augusti till 14 december, bokas i e-tjänsten och sker digitalt.

I e-tjänsten kan du, som privatperson eller företag, boka tid med en bygglovshandläggare för att under 20 minuter diskutera de frågor som gäller för dig.

E-tjänsten gäller endast för nya ärenden och är ett komplement till öppet hus, som vi även i fortsättningen kommer att erbjuda varannan vecka.

Beskriv så noga du kan om vad du vill prata med bygglovshandläggaren om, stolpa gärna upp dina frågor i punktform. På så sätt kan vi förbereda oss inför mötet.

Du kan ansöka och anmäla följande byggärenden:

  • Bygga nytt
  • Bygga till
  • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
  • Skyltar
  • Attefallsåtgärder (nybyggnad, tillbyggnad, inredning av ytterligare lägenhet)
  • Ändring av eller i befintlig byggnad
  • Eldstad
  • Rivningslov eller Marklov
  • Förhandsbesked
  • Strandskyddsdispens

På grund av rådande omständigheter kommer vi inte hålla några fysiska möten. Istället kommer någon av våra handläggare att kontakta dig per telefon på den tid du bokar.

Din tidsbokning tas emot av bygglovsavdelningen och du får en bekräftelse till den e-postadress som du har angivit när du har blivit fördelad en bygglovshandläggare.

E-tjänst

Här startar du e-tjänsten för att boka tid med bygglovshandläggare. På grund av rådande omständigheter kommer vi inte hålla några fysiska möten. Istället kommer någon av våra handläggare att kontakta dig per telefon på den tid du bokar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats