Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Det ska vara lätt att göra rätt – ny kampanj mot fimpar i centrum

Det ska vara lätt att göra rätt – ny kampanj mot fimpar i centrum

Visste du att sedan 1 januari 2022 så är det olagligt att kasta fimpar, snusprillor och annat mindre skräp på marken? För att göra det lättare att göra rätt påbörjar därför Vallentuna kommun i dag en kampanj för att motverka nedskräpning av fimpar i centrum.

Det trädde även i kraft nya tobaksregler redan 2019 som förbjuder rökning vid offentlig platser såsom till exempel uteserveringar och busshållplatser. Vallentuna kommun har noterat att vi har en del nedskräpning av fimpar på marken vid bland annat busshållplatserna intill Banvägen.

För att hjälpa fler att fimpa rätt gör vi nu en kampanj som ett första steg i just detta område.

Vad kommer vi göra?

Vi kommer foliera marken med upplysning om var man får lov att fimpa och vi kommer även montera upp en av våra fimpomater igen som vi hade uppe för några år sedan i en tidigare kampanj.

Varför lägger vi fokus på just nedskräpning av fimpar?

En nationell mätning från år 2020 visar att fimparna står för 62 procent av allt skräp, enligt organisationen Håll Sverige rent. Snus kommer på andra plats med 14 procent. Det innebär att nästan 80 procent av allt skräp på gator och i naturen är fimpar och snus. Du kan läsa mer på Håll Sverige rents webbplats.

Enligt Håll Sverige rent slängs varje år runt en miljard fimpar på gator och torg i Sverige varje år. Det motsvarar ungefär 108 ton plast som hamnar i våra utemiljöer.

Skadligt för både människor och miljö

I fimpar finns små plastfilter och tungmetallen kadmium. Eftersom kadmium inte kan brytas ner i miljön skadar det ekosystemet då ämnet är giftigt för bland andra vattenlevande arter. De fimpar som kastas på marken kan ta upp till tolv år att brytas ned och en enda cigarettfimp kan förorena mellan 500 och 1000 liter vatten.

Kadium stannar kvar i människokroppen under lång tid och lagras i njurarna. Kroppen kan ta stor skada av mycket kadmium under en längre tid, bland annat skadas njurarna och risken för benskörhet och cancer ökar.

Det tar upp till fem år för plasten som finns i cigarettens filter att brytas ner till mikroplaster, som i sin tur finns kvar i naturen i upp till hundra år. Cigarettfiltren hamnar dessutom ofta i haven. Man hittar spår av plast i en massor av marina djur som genom fisk och skaldjur till slut hamnar på våra tallrikar.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats