Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har vunnit laga kraft

Collage

Bildtext: Bilden visar ett kollage av "idébilder" för konceptet Kristineberg. Husen är idéskisser och speglar inte exakt framtida utförande.

Arbetet med projektområdet Kristineberg har pågått under lång tid och nu har den första detaljplanen i området äntligen vunnit laga kraft. Ingen har överklagat detaljplanen som antogs av kommunfullmäktige den 7 september.

- Vi är väldigt glada för att vi äntligen har en detaljplan som har vunnit laga kraft, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande. Det här är ett av kommunens största utvecklingsområden, där vi har ett stort fokus på hållbarhet. Vi ser framför oss ett område där natur, rekreation, miljötänk går hand i hand med vad ett modernt boende erbjuder. Det blir en stadsdel i skogen.

Den första etappen i Kristineberg som ligger längst norrut i området, närmast centrum, innehåller cirka 800 bostäder både lägenheter och småhus samt lekplats, förskola, torg, parkmark och mycket naturmark.

Stora delar av områdets vackra hällmarker kommer att bevaras enligt Kristinebergs miljöprogram som ställer stora krav på hållbarhet och rekreation. Kristinebergprojektet är tänkt att tillgängliggöra och öka möjligheten för friluftsliv i området och i omgivande natur med bland annat den närliggande Roslagsleden.

Går allt enligt plan kan kommunen börja bygga ut vägar och annan infrastruktur under nästa år så att de första Kristinebergsborna kan flytta in ett par år senare.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats