Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Klart med miljöcertifiering av Vallentuna kommun

Klart med miljöcertifiering av Vallentuna kommun

Vallentuna kommuns miljöledningssystem har klarat certifiering enligt ISO 14001. Alla medarbetare bidrar, på olika sätt, genom att kommunens systematiska miljöarbete är sammankopplat med ordinarie styrning och planering.

– Nu har vårt miljöledningssystem fått en kvalitetsstämpel av en oberoende part och vi kan vara säkra på att det blir ett effektivt verktyg, säger Victor Kilén, kommundirektör. Kommunens systematiska miljöarbete blir en bra stomme i arbete med att nå vårt övergripande mål om hållbar utveckling i Vallentuna.

Med sikte på kommunens miljömål startade förvaltningarna 107 olika aktiviteter under 2017 – allt ifrån att minska matsvinnet till att köpa in tjänstecyklar. Intresset för miljöfrågor hos medarbetarna är påtagligt. Nästan 85 % av medarbetarna har genomgått miljöutbildning.

– Utmaningen är att satsa gemensamt på miljö så att det känns relevant i alla olika delar av kommunens brokiga verksamhet, säger Ann Wahlström, miljöstrateg. Vårt miljöledningssystem är integrerat i kommunens ordinarie styrmodell och planering, för att hjälpa chefer och medarbetare i miljöarbetet.

Även om miljöfrågor har funnits med i Vallentuna kommuns olika verksamheter sedan länge, startade en tydlig prioritering av miljöarbetet 2015. Kommunfullmäktige antog då en miljöplan med tre miljömål för kommunen. Det var ett viktigt steg i att införa ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering av miljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikatet utfärdas av ett externt certifieringsorgan, som regelbundet granskar att organisationen arbetar med miljöfrågorna i enligt de krav som ingår i standarden. Vallentuna kommun har granskats och godkänts av Svensk Certifiering AB.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats