Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / PFAS i grundvattnet upptäckt i Okvista

PFAS i grundvattnet upptäckt i Okvista

Ett nytt, betydligt lägre gränsvärde för PFAS börjar gälla 2026 och är ett riktvärde redan idag. Norrvattens dricksvatten innehåller idag PFAS-halter nära det nya gränsvärdet, och kommer att behöva införa ytterligare rening. Den viktigaste åtgärden är dock att de som släpper ut PFAS-ämnen i miljön tar sitt ansvar.

PFAS är syntetiskt framställda kemikalier. PFAS-ämnen finns i exempelvis teflonstekpannor, funktionskläder, kosmetika, spolglans, livsmedelsförpackningar, impregneringssprayer och brandskum. Ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter hamnar till slut i mat, dryck och i luften. PFAS förekommer i till exempel fisk, frukt, ägg och vatten. De allra flesta i Sverige får i sig mest PFAS från maten och inomhusmiljön.

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan.
Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat att det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige ska vara 4 nanogram per liter vatten (ng/l) för PFAS4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen). Det nya gränsvärdet kommer att börja tillämpas 2026 och är ett riktvärde redan idag.
De mängder av PFAS vi vanligtvis får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras länge i kroppen. Därför är det viktigt att människor får i sig så lite som möjligt av dessa.

Förekomst av PFAS i grundvattnet har upptäckts vid provtagning i Okvista i samband med planläggningen för Okvista 5.

- Nu ska vi tillsammans med Storstockholms brandförsvar anlita en oberoende konsult som gör en utredning så vi får veta var föroreningen kommer ifrån och om det finns möjlighet att ta bort eller stoppa föroreningen. I uppdraget ligger också att ta reda på hur föroreningen spridit sig, säger Björn Stafbom chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi har vi genomfört provtagningar på fastigheter i närheten (500 meters radie från platsen med högt värde) som har egen brunn och några har halter över gränsvärdet. I utredningen kommer vi fortsätta provtagning för att få en bättre bild av spridningen, säger Martin Rodell chef för miljöavdelningen.

Så fort vi fick veta att fastighetsägare kan vara drabbade öppnade vi en vattenpost där boende kan hämta vatten. De med värden över gränsvärdet har fått egna vattentankar.

Vi har löpande kommunikation med berörda fastighetsägare där vi har både fysiska möten och kontakt via mejl. Vi berättar om hur provtagningarna går och hur vi kommer framåt med lösningar och åtgärder.

- Detta är något vi tar på stort allvar och vill att de boende ska känna sig trygga med att vi gör vad vi kan för att lösa detta så fort som möjligt, säger Björn Stafbom chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats