Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / PFAS i grundvattnet upptäckt i Okvista

PFAS i grundvattnet upptäckt i Okvista

Förekomst av PFAS i grundvattnet har upptäckts vid provtagning i Okvista i samband med planläggningen för Okvista 5.

- Nu ska vi tillsammans med Storstockholms brandförsvar anlita en oberoende konsult som gör en utredning så vi får veta var föroreningen kommer ifrån och om det finns möjlighet att ta bort eller stoppa föroreningen. I uppdraget ligger också att ta reda på hur föroreningen spridit sig, säger Björn Stafbom chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

- Vi har provtagit fastigheter i närheten (500 meters radie från platsen med högt värde) som har egen brunn och några har halter över gränsvärdet. I utredningen kommer vi fortsätta provtagning för att få en bättre bild av spridningen, säger Martin Rodell chef för miljöavdelningen.

Så fort vi fick veta att fastighetsägare kan vara drabbade öppnade vi en vattenpost där boende kan hämta vatten. De med värden över gränsvärdet har fått egna vattentankar. Vi har haft ett informationsmöte för de fastighetsägare som berörs och vi kommer regelbundet att träffas för att berätta hur provtagningarna går och hur vi kommer framåt med lösningar och åtgärder.

- Detta är något vi tar på stort allvar och vill att de boende ska känna sig trygga med att vi gör vad vi kan för att lösa detta så fort som möjligt, säger Björn Stafbom chef för samhällsbyggnadsförvaltningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats