Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Vallentuna kommun häver avtal med entreprenör

Vallentuna kommun häver avtal med entreprenör

I Kristineberg pågår sedan en tid tillbaka ett omfattande projekt för att bygga infrastrukturen i den nya stadsdelen. I ett steg mot att säkerställa projektets framgång har kommunen beslutat att avsluta samarbetet med den nuvarande entreprenören.

Beslutet grundar sig i en noggrann bedömning, där vi tagit hänsyn till flera saker såsom tidsramar, leveranser och ekonomi. Trots upprepade försök att lösa dessa utmaningar genom dialog, har det visat sig nödvändigt att söka nya vägar framåt för att upprätthålla projektets kvalitet och tidplan.

"En ny entreprenör finns på plats och har fått i uppdrag att färdigställa de påbörjade arbetena", säger Johan Carselind, Gatu- och Parkchef.

Kristineberg i Vallentuna är en ny hållbar stadsdel, där fokus är miljön. Vi är angelägna om att fortsätta en öppen kommunikation med alla berörda så att utvecklingen av Kristineberg bidrar positivt på både för de som bor i närheten och för de som flyttar in.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats