Höjda betyg och måluppfyllelse

Rosendalsskolan är inne i en mycket positiv trend. Vi ser att vid terminsslut 2019 att elevernas resultat har förbättrats rejält, både gällande meritvärden och måluppfyllelse. För årskurs 9 höjdes meritvärden med 6 % från terminen innan, liksom att måluppfyllelsen nu är god i alla ämnen.

I skolans mätningar ser vi också att elever trivs väldigt bra på skolan, och att skolan upplevs trygg och trevlig. Vi är väldigt glada över att mätningarna visar att alla elever upplever att de har kamrater på skolan.

Nu satsar vi fortsatt framåt och strävar efter att göra vårt bästa år 2020!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats