Värmepump

En värmepump tar värme från berg, jord, sjö eller luft, och överför den till fastighetens värmesystem. Vilken typ av värmepump som är lämplig beror främst på hur stor del av värme- och varmvattenbehovet man vill ska täckas.

Värme från berg, jord eller sjö täcker vanligtvis ett större värmebehov än luftvärmepumpar (se energi- och klimatrådgivningens hemsida). 

Ska du installera bergvärme behöver du ansöka om detta till kommunen, se ansökningsblankett nedan. Till anmälan behöver du bifoga en karta där du anger energibrunnens placering. Enkel tomtkarta finns att ladda ned på kommunens hemsida.

På Sveriges geologiska undersöknings (SGUs) webbplats kan du hitta mer vägledning om vad du ska tänka på vid brunnsborrning. 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats