Start / Bygga, bo och miljö / Energi och uppvärmning / Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivning

LogotypPrivatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer samt små- och medelstora företag kan få opartisk och kostnadsfri rådgivning i energi- och klimatfrågor. Rådgivningen kan gälla till exempel:

  • effektiv och miljöanpassad energianvändning i din bostad eller verksamhetslokal.
  • möjliga besparingar och sänkta energikostnader.
  • person- och godstransporter som ger minskad klimatpåverkan.
  • hur du väljer ekonomiska och hållbara värmesystem vid ny- eller ombyggnationer.
  • hur du byter eller effektiviserar befintliga uppvärmningssystem.
  • var du kan hitta och söka möjliga bidrag för energianpassning, såsom solel och laddstolpar med mer.
  • hur du installerar solceller.
  • förändring och effektivisering av fönsterlösningar, isolering och belysning samt mycket annat för att ge positiva effekter på ekonomi och klimatpåverkan.

Vill du ha rådgivning?

Energi- och klimatrådgivningen är en kommunal tjänst som finansieras av Energimyndigheten. Besök gärna Energi- och klimatrådgivningens webbplats för att få enkla, smarta och tankeväckande tips om hur du kan spara energi, både i hemmet, på företaget eller i föreningen.

Vill du komma i kontakt med Vallentunas lokala energi- och klimatrådgivare mejlar du energiradgivningen@osteraker.se

Du är även välkommen att kontakta den regionala rådgivningen via tfn: 08-291129 eller mejl info@energiradgivningen.se.

Webbinarium och seminarium

Här hittar du aktuella evenemang som arrangeras av den regionala energi- och klimatrådgivningen.

Regionala evenemang

Laddning av elbil

Miljöstrateg

Ann Wahlström

E-post
ann.wahlstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 863 72

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats