Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Singelbehållare för returpapper ska tas bort

Singelbehållare för returpapper ska tas bort

Vallentuna kommun har inventerat sina singelbehållare för returpapper, det vill säga de containrar där vi återvinner tidningspapper. Inventeringen har visat att singelbehållarna står trafik- och/eller brandfarligt och är ofta i dåligt skick.

Behållarna behöver ofta saneras från klotter och dumpat avfall, och innehåller ofta annat material än de tidningspapper som containrarna finns till för. Därför kommer kommunen att ta bort samtliga singelbehållare senast den 31 december 2023.

Information kommer att sättas upp på respektive behållare och på kommunens olika kanaler i god tid innan behållarna tas bort.

Vad händer med tidningsinsamlingen efter årsskiftet 2023/2024?

Returpapper och förpackningar fortsätter att återvinnas på de befintliga återvinningsstationerna som finns i kommunen samt på Vallentuna returpark.

Vallentuna kommun planerar att införa fastighetsnära insamling av returpapper och förpackningar under 2027. Fram till dess är det återvinningsstationer eller Vallentuna returpark som kan ta emot återvinning av returpapper.

Beslutet innebär bättre kvalitet

Genom att lämna returpapper och förpackningar på samma plats sker en högre utsortering och bättre kvalitet på det insamlade materialet och är i linje med målen i bland annat kommunens avfallsplan.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats