Återvinningsstationer - förpackningar och tidningar

Att sortera ut förpackningar och tidningar från ditt hushållsavfall är ett enkelt sätt att göra en insats för miljön. 

Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation. Det är Svenska Förpackningsinsamlingen, FTI AB, som ansvarar för insamling av förpackningar på återvinningsstationerna i Vallentuna.

Har du ingen återvinningsstation i närheten erbjuder TMR en tjänst där du kan få dina källsorterade förpackningar av papper, plast och metall hämtade hemma i din bostad. Tjänsten bekostas av producenterna och är kostnadsfri för dig som privatperson. Se här för mer information.

Kommunen har tagit över ansvaret för insamling av returpapper

Från den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för hantering av returpapper. Det innebär att returpappret är ett kommunalt avfall och endast kommunen eller den som kommunen anlitar får hantera det. Exempel på returpapper är tidningar, tidskrifter, reklamtryck, pocketböcker med mjuk pärm och skrivpapper. 

SÖRAB ansvarar för att hantera insamlingen av returpapper i kommunen. I praktiken blir det ingen förändring för den som vill lämna returpapper till återvinning på återvinningsstationen.

Beslut om att avveckla kommunens singelbehållare för returpapper under hösten/vintern 2023

En inventering av kommunens singelbehållare för returpapper visar att dessa står trafik- och/eller brandfarligt och ofta är i dåligt skick med stora kostnader för klottersanering och omhändertagande av dumpat avfall. De flesta behållare har också låg fyllnadsgrad och/eller innehåller även annat felaktigt material. Detta gör att kvaliteten på det insorterade materialet är dålig. Insamlingsmängderna av returpapper har också minskat kraftigt de senaste åren, från knappt 40 kg per person 2012 till knappt 9 kilo per person 2022 i Vallentuna kommun.

Kommunen har därför beslutat att senast 31 december 2023 ta bort samtliga singelbehållare för returpapper. Fram till att insamling av returpapper och förpackningar sker fastighetsnära 2027 kommer kommuninvånarna istället att hänvisas till de befintliga återvinningsstationerna som idag är strategiskt placerade runt om i kommunen samt på Vallentuna returpark. Ett antal kommuninvånare i kommunen har redan idag, på eget initiativ, också tillgång till fastighetsnära insamling och därmed också insamling av returpapper.
Genom att lämna returpapper och förpackningar på samma plats sker en högre utsortering och bättre kvalitet på det insamlade materialet och är i linje med målen i bland annat kommunens avfallsplan.

Information kommer att sättas upp på respektive behållare och på kommunens olika kanaler i god tid innan behållarna tas bort.

Insamling av fastighetsnära insamling av returpapper via entreprenör

För fastighetsägare och verksamheter som idag har tecknat abonnemang för fastighetsnära insamling av returpapper så kan insamlingen fortsätta som idag förutsatt att den entreprenör som anlitas har avtal med SÖRAB. Ställ frågan till er entreprenör om de har för avsikt att söka auktorisation för fastighetsnära insamling. Auktoriserade entreprenörer finns förtecknade på sorab.se.

För FNI-entreprenörer

För entreprenörer som vill utföra insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning i dessa nio kommuner krävs fr.o.m. 2022-01-01 auktorisation genom ett avtal med SÖRAB. Mer information: www.sorab.se

2024 tar kommunen över ansvaret för insamling av samtliga förpackningar.

Karta över återvinningsstationer i Vallentuna kommun

Återvinningsstationer

 • Brottby, Pendelparkering vid ICA
 • Ekeby, Ekebyvägen mitt emot Västergården
 • Ekskogen, Ekskogens reningsverk
 • Bällsta, Tallåsvägen
 • Kårsta, Kårsta station
 • Lindholmen, Lindholmen station
 • Ormsta, Ormsta station
 • Sörgården, Gamla Väsbyvägen
 • Centrum, Centrumparkeringen
 • Vallentuna IP
 • Åbyholm, Parkvägen
 • Vallentuna returpark 

Ladda ner Vallentuna avfallsapp för att hitta din närmaste återvinningsstation.

Är återvinningsstationen överfull eller nedskräpad?

Har du besökt en överfull eller nedskräpad återvinningsstation? Då få du gärna rapportera det till Förpackningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för tömningen av alla behållare, städning och upphandling av tömningsentreprenörer.

Synpunkter och felanmälan kan lämnas direkt till Förpackningsinsamlingen. På Förpackningsinsamlingens webbplats kan du snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där du befinner dig och se uppgifter om när den töms och städas.

Gäller felanmälan av en singelbehållare med returpapper (som ej står på en återvinningsstation) kan felanmälan göras till Returpapper Stockholm: returpapper.sthlm@ohlssons.se eller 08-128 082 00

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats