Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Tillsammans ger utveckling

Tillsammans ger utveckling

Visste du att det finns möjlighet att få finansiellt stöd ifall dina idéer bidrar till hållbar utveckling för våra landsbygder? Metoden heter Leader.

Utveckling genom leadermetoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling. Genom att engagera sig i utvecklingen av sin bygd kan man få stöd för sina utvecklingsprojekt, om det gynnar många.

Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och nya jobb.

På ett informationsmöte igår i Ekskogens bygdegård fick intresserade lära sig mer om metoden, hur man kan använda den och söka finansiellt stöd för sina idéer. Det fanns även möjlighet att diskutera och mingla med andra som också vill använda möjligheten.

- Vårt fokus på att utveckla landsbygden handlar alltid om samarbete. Nu när vi har landsbygdsstrategin på plats så påbörjas arbetet framåt, där leadermetoden är en stor del av detta. Mötet är ett första steg i att fokusera på vad som kan göras rent konkret, säger Mimmi Skarelius som är en av de som kommer arbeta med att implementera leadermetoden i kommunen.

- Jag är väldigt glad över engagemanget vi har på våra landsbygder. Det känns mycket bra att vi har leadermetoden att erbjuda för de entreprenörer och eldsjälar vi har som vill skapa en levande landsbygd, säger Torbjörn Einarsson, gruppledare för Centerpartiet i Vallentuna och ledamot i Upplandsbygd lokalt ledd utveckling.

Är du intresserad av att få veta mer om hur du kan arbeta med detta i dina verksamheter? Hör av dig till Mimmi Skarelius Lille och läs mer nedan.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats