Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Är du en landsbygdsentreprenör? Eller har en idé och är duktig på att tillsammans med andra driva igenom spännande, hållbara och innovativa projekt med bäring på landsbygdsutveckling? Då kanske leadermetoden är något för dig.

Vallentuna kommun är medlem och medfinansierar till föreningen Upplandsbygd lokalt ledd utveckling. Upplandsbygd lokalt ledd utveckling förvaltar drygt 43 miljoner kronor mellan åren 2023-2028. Dessa pengar kan användas till utvecklingsprojekt på Vallentunas landsbygder.

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten måste gynna många. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling.
Målet är att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet, nya företag och nya jobb.

Detta är den fjärde programperioden för Upplandsbygd lokalt ledd utveckling (tidigare även kallad Leader Upplandsbygd), men det är Vallentunas första omgång. Vallentuna kommer inom ramen för Upplandsbygd att samarbeta med kommunerna Knivsta, Uppsala, Östhammar och Sigtuna samt alla de föreningar och företagare som är och vill vara medlemmar i föreningen.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats