Skolsamråd

Vi träffar vårdnadshavare en gång per termin för att diskutera vad föräldraföreningen och skolan kan göra för att göra den ännu bättre.

Vi är för att föräldraförening tar tag i initiativ som gynnar skolans elever. Projekt som det skulle kunna vara är:

- spola och ploga isbana under vintern

- trygghetsvandringar kvällar och helger

- cykel & reflexdagar

- skolstart & skolavslutning

- samla pengar till rastmaterial

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats