Elevråd

Skolan har klassråd i varje klass. Elevrådet har möten månadsvis och diskuterar där väsentliga frågor för eleverna på skolan.

Varje klass har två elever som är utvalda att föra klassens talan på skolans elevråd. Rådet är uppdelat för äldre och yngre elever.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats