Tomtkarta

Tomtkartan visar fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, byggnader, vägar och vägnamn med mera.

Den kan användas som underlag vid ansökan om tillstånd för bergvärme, förhandsbesked och vissa enkla bygglovsåtgärder som fasadändring och invändiga ändringar.

Hur använder jag tomtkartan?

  • Klicka på länken nedan för att öppna karttjänsten.
  • För att hitta din tomt kan du klicka på "Sök Adress" eller "Sök Fastighet" längst nere till vänster. Du kan även zooma till rätt plats i kartan med musens skrollhjul.
  • För att skriva ut en tomtkarta klickar du på skrivarikonen i verktygsfältet ovanför kartan. Utskriftområdet syns då i kartbilden och du kan flytta det om du vill. I dialogrutan som tänds kan du välja pappersstorlek och skala. Klicka sedan på "Verkställ" längst ner i dialogrutan, så sparas tomtkartan som en pdf-fil.
  • I innehållsförteckningen till vänster om kartan kan du välja om du vill visa adresser, bergvärme (borrhål), höjdkurvor samt flygbilder i kartan. När adresspunkterna syns i kartan kan du sätta muspekaren över ett adressnummer för att se den fullständiga adressen.

Öppna tomtkartan

Obs! Karttjänsten fungerar för närvarande inte i Google Chrome. Vi rekommenderar webbläsaren Internet Explorer.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats