Start / Bygga, bo och miljö / Livsmedel och hälsa / Anmälan av hälsoskyddsverksamhet

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet

Anmälningsplikt gäller till exempel för verksamheter som erbjuder hygienisk behandling, bassängbad som är upplåtna åt allmänheten, skola, förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet och andra liknade verksamheter.

Anmälan måste göras minst sex veckor innan du planerar att starta din verksamhet.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll. Denna egenkontroll ska finnas skriftlig på plats vid kontroll av samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet.

Annan lagstiftning

Livsmedelslagen

Om livsmedelshantering ska ske på verksamheten, ska registrering också göras enligt livsmedelslagen:

Till sidan för registrering enligt livsmedelslagen

Plan- och bygglagen

Ny verksamhet, nybyggnation, samt om- och tillbyggnader kan kräva bygglov.

Till sidan om ansökan om bygglov

Självservice

Anmälningsplikt gäller till exempel för verksamheter som erbjuder:

  • Hygienisk behandling
  • Bassängbad som är till för allmänheten
  • Solarieverksamhet
  • Skola
  • Förskola
  • Öppen förskola
  • Fritidshem
  • Öppen fritidsverksamhet
  • Andra liknade verksamheter

Det här behöver du skicka med anmälan till hälsoskydd

Planritning över lokalen

Du behöver skicka med en planritning över lokalen och dess inredning. Ritningen ska vara i lämplig skala, till exempel 1:50 eller 1:100.

Beskrivning av verksamheten

Skicka med en noggrann beskrivning av verksamheten som ska bedrivas. Skicka också med kopia på registreringsbevis och intyg på relevant utbildning för den som ska bedriva verksamheten.

Beskrivning av lokalen

- Tidigare verksamhet i lokalen

- Lokalens yta samt yta per rum

- Vägg- och golvbeklädnad

- Max antal besökare som beräknas vistas i lokalen samtidigt

- Användning av kemiska produkter

- Köksutrymmen

- Städutrymmen

- Ventilation (bifoga OVK eller andra uppgifter om luftombytet)

- Finns det separat handtvättställ i behandlingsrummet?

- Vilka typer av avfall uppkommer och hur hanteras de?

- Säkerhetsutrustning 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats