Start / Bygga, bo och miljö / Livsmedel och hälsa / Hälsoskydd / Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet, exempelvis fotvård, hudvård, akupunktur och tatuering, kan vid felaktigt utövande innebära risker för människors hälsa.

Enligt miljöbalken har du som är verksam inom det här området ansvar för att följa vissa hygieniska krav. Miljöavdelningen i Vallentuna kommun ansvarar för tillsyn av hygieniska verksamheter och att lagstiftningen följs hos verksamheterna.

Om du planerar öppna en verksamhet där du använder skärande eller stickande verktyg behöver du göra en skriftlig anmälan till oss sex veckor innan lokalen ska tas i bruk. Anmälan gör du via länken under självservice nedan. Du ska även anmäla om verksamheten byter ägare. Miljöavdelningen tar ut en avgift för anmälan och tillsyn.

Självservice

Om du planerar öppna en verksamhet där du använder skärande eller stickande verktyg behöver du göra en skriftlig anmälan till oss sex veckor innan lokalen ska tas i bruk.

Egenkontroll

Du som bedriver en anmälningspliktig verksamhet är skyldig att ha ett så kallat egenkontrollprogram. Det innebär till exempel att du ska skriva ner dina rutiner för städning och rengöring, och upprätta listor över vilka kemiska produkter som verksamheten använder.

Mer information om egenkontroll

Lokalen

Din lokal ska vara anpassad för verksamheten och den ska inte användas för något annat än hygienisk behandling.

Lokalen ska ha tillfredställande ventilation enligt Folkhälsomyndighetens riktvärden, bra belysning och temperatur.

Inred lokalen på ett sätt som gör den lätt att rengöra. Ett tvättställ med rinnande vatten, flytande tvål, desinfektionsmedel och engångshanddukar är viktigt för en god handhygien.

Du ska ha separata utrymmen för rengöring, desinfektion och sterilisering av redskap, och en separat avställningsyta för smutsiga redskap. Det ska även finnas en särskild plats för torkning och förvaring av desinficerade och sterila instrument och redskap.

Hygienrutiner

När du arbetar ska du använda rena arbetskläder som är lätta att tvätta och som skiljer sig från dina privata kläder.

Rengör och desinficera dina händer noga före varje behandling.

Använd engångsartiklar i största möjliga utsträckning. De redskap du återanvänder bör du alltid rengöra mekaniskt, desinficera och sterilisera. Använd godkända desinfektionsmedel som Apoteket har mer information om.

Avfall

I länken nedan kan du läsa om hur du bäst hanterar ditt avfall.

Hur du hanterar verksamhetens avfall

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats