Start / Bygga, bo och miljö / Livsmedel och hälsa / Livsmedel / Avgifter för livsmedelskontroll

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för miljöavdelningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. På den här sidan hittar du information om de olika avgifterna.

Timavgiften är 1400 kr under 2023.

Tillsynsavgift

I en livsmedelskontroll ingår förutom besöket på plats även förarbete i form av planering och inläsning, och efterarbete och dokumentation. I normalfallet tar kontrollen 4-6 timmar vilket motsvarar 5 600 – 8 400 kronor.
Om vi i samband med den ordinarie kontrollen konstaterar brister som måste åtgärdas krävs normalt uppföljande besök som leder till högre tillsynsavgift.
En del verksamheter får tillsyn vartannat eller vart tredje år, större verksamheter kan få flera tillsynsbesök per år.

Från och med år 2024 kommer alla verksamheter debiteras efter tillsynsbesöket. Under år 2023 förekommer både fast årlig avgift och debitering efter tillsynsbesöket beroende på vilken riskklassning verksamheten har.

Avgift för registrering

Innan du startar en ny eller tar över en befintlig livsmedelsanläggning måste du lämna in en anmälan om registrering till miljöavdelningen. Anmälningsavgiften är  2100 kronor, vilket motsvarar 1,5 timmes handläggningstid.

Anmäl ändringar för att få rätt avgift

Har du ändrat något i din verksamhet, till exempel minskat, eller ökat antalet portioner, eller börjat sälja livsmedel via e-handel? Då ska du anmäla det till miljöavdelningen, så att du får betala rätt avgift. Du behöver även anmäla när du avslutar din verksamhet.

Sanktionsavgifter

Om du inte anmält din livsmedelsanläggning är Miljöavdelningen skyldiga att ta ut en sanktionsavgift. Avgiften är mellan 5 000 och 75 000 kronor beroende på ditt företags omsättning. Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Anmäl ändringar för att få rätt avgift

Har du ändrat något i din verksamhet, till exempel minskat eller ökat antalet portioner eller börjat sälja livsmedel via e-handel? Då ska du anmäla det till miljöavdelningen, så att du får betala rätt avgift.

Avgift för utredning av klagomål

Om det inkommer klagomål på en livsmedelsverksamhet, t ex misstänkt matförgiftning, brister i märkning eller innehåll av varor kan extra kontroller och utredning av klagomålet göras. För den tid utredningen av klagomålet tar att handlägga tas timavgift ut. Samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats