Vedeldning

Den som eldar i braskamin ansvarar för att utsläppet av luftföroreningar blir så litet som möjligt. Om du eldar på fel sätt kan du förstöra luften för ett helt område. Dessutom kan vissa väderlekar göra så att rökgaserna stannar kvar på för låg höjd i området.

Vid ofullständig förbränning bildas svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjära. Eftersom det alltid finns en viss mängd vatten i veden kommer röken ofta att vara vit av vattenånga, som kondenserar i den kallare luften. Varmare dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett värmedaller.

För att minska risken för problem – tänk på följande:

• Följ alltid skötselanvisningarna för kaminen.

• Elda bara torr ved, som legat en sommarsäsong och torkat under tak.

• Behandlat virke eller sopor får inte eldas.

• Håll tillufts- och rökgasspjäll öppna för att få bästa möjliga förbränning. Vid otillräcklig lufttillförsel uppstår så kallad pyreldning med stora utsläpp av föroreningar.

• Ett alternativt kaminbränsle kan vara träbriketter eller pellets. Tänk då på brandrisken. Vid byte av bränsle, kontrollera alltid med kamintillverkaren eller sotaren att det är ok.

• Elda bara när vädret tillåter, det vill säga när röken snabbt kan stiga uppåt och spridas.

• Hänsyn måste alltid tas till närbelägna bostäder, vindriktning och andra väderförhållanden.

Det är framför allt i kommunens tätbebyggda delar, som det kan bli problem med vedeldning. Problemen med rök och sot kan bli så störande att det betraktas som hälsofarligt. Det kan då bli aktuellt för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ingripa mot den som eldar. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall kan eldning också helt förbjudas.

I tätorten bör braskaminer enbart användas för trivseleldning och inte som komplement till befintligt uppvärmningssystem. Med trivseleldning menas eldning högst två gånger i veckan under högst två- fyra timmar per tillfälle.

Om man planerar mer omfattande eldning bör man välja en pelletskamin. Pelletskaminer har effektivare förbränning och ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Miljöavdelningen bedömer att risken för att störa närboende är betydligt mindre med pelletskamin än med braskamin/öppen spis.

Ta gärna kontakt med kommunens energirådgivare för kostnadsfri energirådgivning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats