Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara både störande och orsaka miljö- och hälsoproblem. Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst en minut.

Det gäller inte om fordonet står stilla på grund av trafiken, som i en bilkö. Det gäller inte heller om motorn hålls i gång för att kunna använda fordonet på ett ändamålsenligt sätt, som till exempel grävning eller rengöring av gator.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats