Afrikansk svinpest

Ett område i Västmanlands län är avspärrat efter att virussjukdomen afrikansk svinpest påvisats i ett dött vildsvin. Inget fall har rapporterats i Stockholms län. Det är jordbruksverket som har det övergripande ansvaret, de jobbar tillsammans med länsstyrelsen och andra myndigheter för att stoppa spridningen, även allmänheten kan bidra.

Om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte. Sjukdomen sprids genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns.

För att förhindra spridning måste vi hjälpas åt.

Tänk på att:

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer
  • Släng inte matrester i naturen
  • Utfodra inte grisar med matrester
  • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar
  • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning
  • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder
  • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester
  • Om du misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.
  • Läs mer via länkarna nedan om hur du ska agera och hur du rapporterar in döda vildsvin ifall det skulle påträffas.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats