Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Centralt läge för kommunens minsta

Centralt läge för kommunens minsta

Ni har väl inte missat de fina holkarna som Vallentuna arbetscoachning tillsammans med SL har satt upp i naturområdet vid Ormsta station?

Här finns fjärilsholkar, humleholkar, en kattuggleholk, starholkar, mesholkar och fladdermusholkar. Ta en promenad i naturen och se hur många kan du hitta!

Redan samma dag holkarna sattes upp hade de fått nya hyresgäster och en humla kikade in i humleholken medan den ännu stod kvar på marken.

Holkarna är en hållbarhetssatsning där vi väger in både sociala och ekologiska aspekter. Holkarna är en naturvårdsåtgård för att gynna biologisk mångfald och genom SLs samarbete med Vallentuna arbetscoachning uppmärksammar projektet även vikten av social hållbarhet.

Helt enkelt – tillsammans bygger vi för de små i samhället i kollektivtrafiknära lägen!

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats