Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Delegation från Bosnien på besök

Delegation från Bosnien på besök

presentation inför flertalet människor

Idag fick vi besök av en delegation från Bosnien. Syftet med besöket var att öka förståelsen för det kommunala styret i Sverige samt visa framstående exempel på medborgardialog vid utveckling av samhället.

Anledningen till att de har valt att besöka oss här i Vallentuna är för att de är nyfikna på hur vi har arbetat med att ta fram vår landsbygdsstrategi och hur vi arbetade med dialog och implementering av den.

- Vi är tacksamma över att vårt arbete uppmärksammats och att få inspirera andra till dialog i samhällsutvecklingen, säger Mimmi Skarelius Lille översiktsplanerare och processledare för framtagandet av landsbygdsstrategin.

presentatör och åhörare

Några höjdpunkter från landsbygdsstrategin som vi berättade om:

  • Vallentuna matmarknad: För att underlätta för lokala leverantörer och producenter att sälja sina varor till våra kommunala storkök har vi tagit fram ett inköpssätt.
  • Differentierad hemtjänstpeng: En flexibel modell där stödet anpassas efter individens behov, vilket möjliggör personligt anpassad omsorg.
  • Skolskogar: En pedagogisk och naturnära lärmiljö med undervisning i skogsmiljö.
  • Samlokalisering av bibliotek och fritidsgård: En samlad plats för läsning och fritid, främjande av gemenskap och lärande.
  • Upplandsbygd Lokalt ledd Utveckling: Ett projekt som stärker samhällsengagemang och lokalt inflytande över utvecklingen.

Delegationens besök arrangerades av SALAR International som är en del av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). De arbetar globalt för att stärka demokratin och god förvaltning på lokal nivå.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats