Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 antagen

Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 antagen

Den första etappen i Kristineberg som ligger längst norrut i området, närmast centrum, innehåller cirka 800 lägenheter och småhus samt lekplats, förskola, torg, parkmark och mycket naturmark.

Stora delar av områdets vackra hällmarker kommer att bevaras enligt Kristinebergs miljöprogram som ställer stora krav på hållbarhet och rekreation. Området är tänkt att tillgängliggöra och öka möjligheten för friluftsliv i området och i omgivande natur med bland annat Roslagsleden.

Går allt enligt plan kan kommunen börja bygga ut vägar och annan infrastruktur under nästa år och så kan de första Kristinebergsborna flytta in ett par år senare.

Den nya stadsdelen ligger i anslutning till centrala Vallentuna, mellan Påtåker och Bällsta. Stadsdelen är ett av Vallentunas större utvecklingsområden. När hela området är utbyggt kommer det att rymma cirka 1800 bostäder, flera skolor, torg och lekplatser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats