Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Hållbarhetsdialog Februari

Kristineberg: Hållbarhetsdialogens sammanställande workshop

I februari håller Vallentuna kommun den sista Hållbarhetsdialogen i serien av sex som handlar om hållbarhet i den nya stadsdelen Kristineberg. Hållbarhetsfrågan är en central fråga för Kristinebergsområdet och tas upp i Miljöprogrammet som ligger som grund för utvecklingen av den nya stadsdelen. Hållbarhetsdialogen började under våren 2018 och har återkommit under hösten och vintern.

Experter i hållbarhetsfrågor, exploatörer, markägare, tjänstemän, politiker, och andra viktiga intressenter har bjudits in för att kunna få möjlighet att bidra med sin specifika kunskap och perspektiv i utvecklandet av en hållbar stadsdel. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer.

Hållbarhetsdialogerna har alla haft olika teman: ”Vision för Friluftsstaden Kristineberg”, ”Utemiljöer och gestaltning”, ”Hållbara transporter”, ”Social hållbarhet” och ”En resurseffektiv och hållbar stadsdel”. Olika inspiratörstalare för respektive område kittlade igång den kreativa processen hos deltagarna och många goda idéer kom fram. Moderator Ulf Ranhagen, SWECO, guidade sedan grupperna i att ta fram praktiska förslag på hur man skulle kunna nå hållbarhetsmålen i samverkan. Detta skapade en god grogrund för samsyn och dialog när det gäller att få in hållbarhetstänket i Kristinebergsprojktet i ett tidigt skede. (Läs mer om Kristineberg på vallentuna.se)

Vallentuna kommun har fått mycket positiv feedback från deltagarna i hållbarhetsdialogerna och ser fram emot det sista tillfället där en sammanställning kommer att göras.

Nedan finns citat från medverkande deltagare:


”Jag uppskattar möjligheten att få spåna idéer tillsammans med byggherrar som tar ansvar och är delaktiga i arbetet med att göra Kristineberg hållbar. Jag tror på dialog och nära samarbete med de berörda aktörerna för att lyckas med ett sådant stort bostadsprojekt som Kristineberg är. Man får samsyn om målsättningen och undviker tråkiga tvister och oenigheter under arbetets gång.”
/Jaana Tilles (S), Oppositionsråd i Vallentuna

”Hållbarhetsdialoger är ett bra initiativ för att i ett tidigt skeda kunna diskutera många viktiga frågor, relevanta för stadsutbyggnaden.”
/Lina Aglén, miljöstrateg E.ON

”Att få vara delaktig i hållbarhetsprocesser gällande framtagandet av en ny detaljplan i Kristineberg har för mig personligen och för oss som byggherre varit mycket givande. En unik upplevelse som Vallentuna kommun skall ha stort tack för.”
/Kent Björvang, Projektutvecklare, Götenehus

”Hållbarhetsdialoger är ett utmärkt sätt att nå samsyn mellan aktörerna i ett stort projekt. Genom samtal kan man få större förståelse för olika viljor, men också olika villkor. Ytterst säkerställer vi att alla arbetar mot samma mål.”
/Ylva Mozis (L) vice ordf. Kommunstyrelsen

”Hållbarhet är högst aktuellt och något som OBOS fokuserar mycket på. Att tillsammans med andra byggaktörer och personer från kommunen diskutera hur miljö- och hållbarhetsarbetet i Kristineberg ska bli så bra som möjligt är mycket värdefullt, inte minst för Kristinebergs utveckling men även för oss aktörer som får möjlighet att utbyta idéer och erfarenheter med branschkollegor.”
/Lisa Hunter Projektutvecklare, OBOS

”Hållbarhetsdialogen är ett utmärkt sätt att gemensamt hitta smarta energilösningar och byggformer för Kristineberg. Här hos oss på E.ON är hållbarhet en ledstjärna och vi kan se fjärrvärmen som ett viktigt bidrag i utvecklingen av framtidens stadsdelar.” /Charlotte Karlberg E.ON 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats