Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Kristineberg-utvidgning etapp ett

Utvidgning av etapp 1 i Kristineberg

Vi utvidgar planområdet i etapp ett i Kristineberg. Detta innebär att den del av kommunens mark som tidigare låg i etapp fyra kommer att ingå redan i etapp ett. Den här delen är den norra delen av Kristinebergsområdet som ligger närmast Vallentuna centrum.

Genom att vi arbetar med mer mark kan vi se området i en helhet. Vallentuna kommun ökar därmed förutsättningarna för:

- för fler bostäder och ett fullständigt nät av gator i Norra Kristineberg
- ett stärkt underlag för service och kollektivtrafik i Norra Krisitineberg.
- en effektiviserad planläggning och projektering av allmän plats och teknisk försörjning i Norra Kristineberg.
- att bygga minst lika många bostäder som är planerade för området och samtidigt bevara naturvärden.

Under våren 2019 planerar vi att få planförslaget för etapp 1 klar för utställning.

Här kan du läsa mer om Kristinebergsprojektet.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats