Start / Bygga, bo och miljö / Nyheter bygga, bo och miljö / Nu tar vi landsbygdsstrategin ett steg längre

Nu tar vi landsbygdsstrategin ett steg längre

Kommunstyrelsen fattade den 20 juni beslut om att låta kommunens första landsbygdsstrategi gå upp för beslut i kommunfullmäktige. Landsbygdsstrategin pekar ut sex prioriterade områden bland annat Landsbygdsnäringar och lokalt företagande, Samverkan, dialog oh delaktighet, Bo på landsbygd, Trygga och attraktiva livsmiljöer, Upplevelser och friluftsliv och tillgänglighet och infrastruktur.

Det är kommunens vision som har visat vägen framåt i landsbygdsarbetet.

Under föregående år var vi många som var involverade i kommunens arbete med en landsbygdsstrategi och nu är vi snart i mål. Alla kommunens nämnder har också fått tycka till kring ett förslag under våren.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats